Hvilken plikt har du som arbeidsgiver?

Som arbeidgiver har du et lovpålagt ansvar for å jobbe for å forebygge diskriminering og sikre inkludering av lhbti-personer.

I Norge fikk vi en egen lov om forbud mot diskriminering basert på seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i 2014. I 2018 ble alle diskrimineringsgrunnlag samlet i én lov. Med likestillings- og diskrimineringsloven (2017) skal likestillings- og inkluderingsarbeidet inkludere seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk på lik linje med blant annet kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og alder.

Loven pålegger offentlige myndigheter og arbeidsgivere å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å forebygge diskriminering og sikre inkludering av lhbti-personer. Det betyr at alle arbeidsgivere og tjenesteytere trenger kompetanse på lhbti-feltet for å følge opp disse pliktene. Du har også ulike plikter avhengig av om du jobber innen skole, helse eller eldreomsorg. Dette og mye annet vil du lære mer om i våre kurs på arbeidsplassen eller i våre nettkurs.

Flere kommuner har laget egne handlingsplaner for hvordan de skal jobbe med kjønns- og seksualitetsmangfold, blant annet Oslo kommune og Bærum kommune.

Handlingsplanen til Oslo kommune Stolt og fri har lagt særlig vekt på kompetanseheving av ansatte og ledere som et viktig tiltak for å skape en inkluderende og trygg by.

Del på: