Helse og sosial

Vi tilbyr kompetanseheving til ulike kommunale virksomheter innen helse- og sosialsektor i Oslo og Viken.

Flere rapporter viser at skeive har negative opplevelser knyttet til manglende kompetanse i helsevesenet. Flere yrkesgrupper opplyser også om at de opplever at de ikke har nødvendig kompetanse om kjønns- og seksualitetsmangfold. Les på våre sider om hva forskningen sier om kompetanse om kjønns- og seksualitetsmangfold i helsevesenet.

I våre kurs tar vi utgangspunkt i:

  • Hvordan virksomheten aktivt kan jobbe for å ivareta en mangfoldig gruppe ansatte, samt sikre et godt og trygt arbeidsmiljø
  • Hvordan virksomheten aktivt kan jobbe for å sikre likeverdige tjenester
  • Hvordan normer påvirker hva vi ser som normalt og ikke normalt
  • Temaer som kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og seksualitetsmangfold. Videre ser vi på hvordan de fungerer som diskrimineringsgrunnlag, og ser disse i sammenheng med andre diskrimineringsgrunnlag som er beskyttet under diskrimineringsloven.

Vi tilbyr:

Burde være obligatorisk for alle i hjemmetjenesten og psykisk helse.

Kursdeltaker, Hjemmetjenesten, Oslo Kommune

Kursene er gratis for kommunale virksomheter i Oslo og Viken, men vi kan også gjøre oppdrag for andre virksomheter. Ta kontakt med oss på skeivkunnskap@friosloviken.no for å drøfte kompetanseheving på din arbeidsplass.

Del på: