Bli regnbuefyrtårn!

Svart fyrtårn på en bakgrunn med regnbuefargede, svarte, brune og transflagg-fargede striper som stråler ut fra fyrtårnet i midten.

Regnbuefyrtårn er vårt kvalitetsmerke for arbeidsplasser som har gjennomført grundig kompetanseheving i kjønns- og seksualitetsmangfold og satt i gang endringsprosesser for å fremme likeverdige tjenester og trygt arbeidsmiljø.

Som arbeidgiver har du et lovpålagt ansvar for å jobbe forebyggende med diskriminering og sikre inkludering av lhbti-personer – de av oss som bryter med normer for kjønn og seksualitet. Skeiv kunnskaps kvalitetsmerke, Regnbuefyrtårn, gir virksomheter mulighet til å gjennomføre grundig kompetanseheving og sette i gang felles endringsprosesser.

Kvalitetsmerket viser at arbeidsplassen har et pågående, systematisk og langsiktig arbeid for likeverdige tjenester og trygt arbeidsmiljø.

For å bli Regnbuefyrtårn må:

 • minst 80% av ansatte og 100% av ledelsen på arbeidsplassen gjennomføre kompetanseheving i seks kompetansemål
 • arbeidsplassen lage og følge opp en godkjent handlingsplan for å jobbe videre med kjønns- og seksualitetsmangfold på arbeidsplassen

En arbeidsplass tildeles kvalitetsmerket Regnbuefyrtårn for to år av gangen.


Fleksible læringsplattformer, enkeltkurs osv

Skeiv kunnskap tilbyr også enkeltstående kurs, workshops og veiledning. I dialog tilpasser vi kompetansetiltak til din virksomhet og imøtekommer dine behov.


Les mer:

Hvem kan bli Regnbuefyrtårn?

Virksomheter i Oslo kommune kan få Regnbuefyrtårnprosess gratis – som del av oppdrag vi har, et oppdrag som er fundamentert i kommunens handlingsplan Stolt og fri (2024-2028).
Vi har også avtale med Bærum kommune.

Skeiv kunnskap til bedrifter og andre:
Kursingen og workshops for bedrifter finansieres via direkteavtaler med kundene.

Bedrifter og private selskaper, foreninger, statlige selskaper og andre virksomheter i offentlig sektor kan bli Regnbuefyrtårn. Ta kontakt med oss, så kan vi sammen se på mulighetene: skeivkunnskap@friosloviken.no

 

Hvordan ser prosessen ut?

Å bli Regnbuefyrtårn er en prosess som krever en systematisk innsats og eierskap til prosessen over tid. Under følger en beskrivelse av gangen og innholdet i prosessen med å bli Regnbuefyrtårn.

 1. Uforpliktende infomøte — Ta kontakt med oss for et uforpliktende infomøte á ca 30-60 minutter. Få presentert Regnbuefyrtårn prosessen (ca 20 minutter) og still spørsmål om alt dere måtte lure på. Om dere bestemmer dere for å bli Regnbuefyrtårn, går vi videre med oppstartsmøte.
 2. Oppstartsmøte med ledelse — Formålet med oppstartsmøtet er å introdusere ledelsen og arbeidsgruppa til Skeiv kunnskap, beskrive formål og krav til Regnbuefyrtårn og å begynne på en tilstandsanalyse. Vi beskriver innholdet i kurset, hvilke krav og forventninger som finnes til deltakelse og til arbeidsgruppa som skal jobbe med kartlegging og utvikling av arbeidsplassens handlingsplan.
 3. Prosessorientert undervisning i seks kompetansemål — I prosessen med å bli Regnbuefyrtårn får arbeidsplassen undervisning i seks kompetansemål. Den prossesorienterte undervisning er ment å skulle både gi ny kunnskap, sette i gang refleksjon hos hver enkelt, og skape en felles endringsprossess for hele arbeidsplassen. Undervisningen inkluderer 3 timer med Rosa kompetanse, ca 1-2 timer med nettkurs, workshops i regi av Skeiv kunnskap, idémyldring til handlingsplanen og refleksjonsoppgaver som gjøres mellom kursdagene.
 4. Arbeidsplassen utarbeider egen handlingsplan — Handlingsplanen lages av en arbeidsgruppe som ledelsen setter ned. Den skal bestå av minimum 3 personer og skal ha minst en representant fra ledelsen og en representant fra ansattgruppa.
 5. Oppfølging med ledelsen og arbeidsgruppen —  Enten via e-post eller i et oppfølgingsmøte med ledelsen og arbeidsgruppa blir foreløpig utkast til handlingsplan presentert, og Skeiv kunnskap kommer med tilbakemeldinger og evt. forslag til endringer/presiseringer .
 6. Godkjenning — Arbeidsplassen godkjennes ut i fra to kriterier: 1) At deltakelseskravet til undervisning er oppfylt, og 2) At handlingsplan godkjennes. Handlingsplanen godkjennes av kursholdere og en tredjepart fra Skeiv kunnskap. Dersom deltakelseskravet ikke er oppfylt vil vi på sikt tilby catch-up fagdager (se under).
 7. Diplomutdeling — Hele arbeidsplassen og noen representanter fra Skeiv kunnskap samles for å feire arbeidet som er lagt ned, takke for innsatsen og snakke om veien videre som kvalitetsmerket virksomhet.
 8. Oppfølging og fornying av kvalitetsmerke — En arbeidsplass får tildelt kvalitetsmerket Regnbuefyrtårn for to år av gangen. Det vil i løpet av disse 2 årene tilbys oppfølgings-fagdager for ansatte i Regnbuefyrtårn-arbeidsplasser som tar for seg ulike relevante temaer. Etter to år vil det gjennomføres et oppfølgingsmøte med ledelsen for en felles evaluering av 2-års perioden og diskusjon av veien videre. For å kunne å få kvalitetsmerke for en ny to-årsperiode vil det kreves at arbeidsplassen gjennomfører et kortere oppfølgingskurs med minst 80% av de ansatte og 100% av ledelsen, og at en ny handlingsplan for en ny to års periode blir godkjent.

Hva lærer man?

Undervisningen er rettet mot seks kompetansemål. Etter gjennomført kompetanseheving skal ansatte og ledelse ha:

 1. kjennskap til likestillings- og diskrimineringsloven, aktivitets og redegjørelsesplikten
 2. kunnskap om kjønn og seksualitet, ha kjennskap til at det finnes et kjønns- og seksualitetsmangfold, og ha blitt introdusert til ulike identitetsbegreper
 3. kunnskap om normer knyttet til kjønn og seksualitet og reflektert over hvordan normer påvirker en selv, andre mennesker, menneskemøter, arbeidsmiljø og felleskap
 4. kjennskap til skeives levekår og livsløp i Norge, minoritetsstress og hva likeverdige tjenester betyr for skeive minoriteter
 5. reflektert over og øvd på hvordan man skaper mer inkluderende, normbevisste møter med kollegaer og brukere
 6. reflektert over og øvd på inkluderende kommunikasjon innad og utad på arbeidsplassen

Hva skjer hvis noen ansatte ikke gjennomfører kompetansehevingen?

Minst 80% av de ansatte må gjennomføre kompetansehevingen for at arbeidsplassen kan bli godkjent som Regnbuefyrtårn, men vi skjønner at sykdom, permisjoner og andre uforutsigbare omstendigheter kan gjøre tilstedeværelse vanskelig. Vi tilbyr catch-up fagdager for å gjøre det mulig for ansatte som ikke hadde mulighet til å delta på kurs til å ta dette i ettertid. Dette er kun en reserveløsning da et av hovedformålene med kursene er at arbeidsplassen går gjennom en felles prosess.

Catch-up fagdagen vil være på 6 timer og derfor ikke ha det nøyaktig samme innhold. Disse dagene vil også involvere ansatte fra forskjellige arbeidsplasser. Det må være minimum åtte deltakere for å gjennomføre en catch-up fagdag for å lage en god gruppesammensetning. Catch-up fagdagene vil også gjøre det mulig for nyansatte å gjennomføre kurs.

Del på: