Bakgrunn

Skeiv kunnskap ble opprettet som et prosjekt i FRI Oslo og Viken i 2015, grunnet Oslo kommunes handlingsplan «Stolte Oslo – Handlingsplan for likeverd og frihet, uavhengig av kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og seksuell orientering» (2015-2017). Et av hovedmålene til handlingsplanen var å øke kompetanse om kjønns- og seksualitetsmangfold blant kommunens ansatte.

I handlingsplanen ble blant annet Fri Oslo og Viken (da Akershus) fremhevet som kompetansepartner for kommunen. Siden 2015 har vi vokst fra et prosjekt til et fast kompetansehevingsprogram med fem ansatte.

Del på: