Bakgrunn

I 2019 fikk Skeiv kunnskap midler til å utvikle og kvalitetssikre
et prosessorientert kompetansehevingstilbud for primærhelsetjenesten i Oslo kommune.

Diverse studier viser at skeive ofte har mindre tillit til helsepersonells kompetanse om kjønn og seksualitet enn den øvrige befolkningen. Studier viser også at personer i endel profesjoner opplever å ikke ha nok kunnskap om temaet. I en svensk studie svarte 71% av respondentene at lhbt-sertifisering har betydning for deres valg av helsetjeneste (Tapper 2016).

Regnbyefyrtårn ble utviklet etter modell fra HBTQ-sertifiseringer i Sverige. I mars 2019 ansatte vi en prosjektleder til å gjennomføre et ett-årig pilotprosjekt. Pilotprosjektet hadde oppstart mars 2019, og ble avsluttet høsten 2020. Erfaringer og anbefalinger for det videre arbeidet med kvalitetsmerket ble oppsummert i en rapport.

Regnbuefyrtårn ble lansert og gjort tilgjengelig for arbeidsplasser og tjenester i mars 2021. Første virksomhet godkjent som Regnbyefyrtårn er Stensløkka ressurssenter.

Stensløkka ressurssenter ble første godkjente Regnbuefyrtårn. Her fra oppstartsmøte med institusjonssjef Dorthe Pedersen Downey (t.h.) med Viljar Eidsvik og Hanna Christophersen fra Skeiv kunnskap.

Del på: