Disse virksomhetene er Regnbuefyrtårn!

Bildet viser en diplomutdeling på Gamlebyen skole. Rektoren og en representant fra Fri Oslo og Viken står under et stort regnbueflagg midt i et personalrom på skolen og holder i skolens Regnbuefyrtårn-diplom. Alle de ansatte sitter rundt om i rommet og ser på dem.

Dette er en liste over institusjoner og arbeidsplasser som har gjennomgått grundig kompetanseheving om normer, kjønn og seksualitet, og kan kalle seg Regnbuefyrtårn.

Enhet for fosterhjemsveiledning – opplæring og støtte (EFOS), 2023 – 2025

Frivilligsentralene i Bydel Gamle Oslo (Tøyen Frivilligsentral og Grønland Frivilligsentral), 2023 – 2025

Fryd barnehage, 2023 – 2025

Gamlebyen skole, 2021- 2023 (er i prosess for å fornye kvalitetsmerket)

Grünerløkka flerbrukshus 2022 – 2024

Grorud idrettsbarnehage 2023 – 2025

Grønland seniorsenter, 2023 – 2025

Haugenstua ressurssenter, 2022-2024

Helse- og miljøavdelingev i Bydel St. Hanshaugen, 2023-2025

Høybråten skole, 2023 – 2025

Jar skole, 2022 – 2024

Krisesenteret Asker, Bærum og Lier, 2023 – 2025

Lassonløkken Bo- og behandlingsenhet, 2022-2024

Manglerud gård treffsenter 60 pluss, 2022 – 2024

Norges Basketballforbund, 2021-2023

Oppsal treffselter 60 pluss, 2022 – 2024

Rustad treffsenter 60 pluss, 2022 – 2024

Seksjon lavterskeltilbud for eldre i bydel Østensjø, 2022 – 2024

Stabekk skole, 2023 – 2025

Stensløkka ressurssenter, 2021-2023 (er i prosess for å fornye kvalitetsmerket)

Del på: