Samarbeidspartnere

Skeiv kunnskap har fra 2015 vært formell samarbeidspartner med Oslo Kommune, men vi samarbeider med en lang rekke aktører, både i utvikling og gjennomføring av undervisningsopplegg og prosjekter.

Oslo kommune

Vi er en viktig samarbeidspartner for Oslo kommune. Skeiv Kunnskap har tett dialog og langsiktige samarbeid med Byrådsavdelinger, etater og virksomheter i kommunen, i særlig grad Utviklings – og kompetanseetaten, Utdanningsetaten, Sykehjemsetaten, og Senter for fagutvikling og forskning i Helseetaten.

Bærum kommune

Fra og med 2021 jobber også Skeiv kunnskap sammen med Bærum kommune om kompetanseheving for ansatte og ledere i kommunen. Samarbeidet fokuserer på tre felt: Grunnskoler, seniorsenter og idrettslag.

Andre samarbeidsaktører

Vi har et tett samarbeid med FRIs kompetansehevingstilbud Rosa kompetanse, Skeiv ungdoms Restart og Skeiv Verden om utvikling og gjennomføring av kompetanseheving. Dette gjelder særlig på skolefeltet, og med Rosa Kompetanse i gjennomføringen av kvalitetsmerket Regnbuefyrtårn.

Internasjonale samarbeidsaktører

Del på: