Kartleggingsstudie: Skeive perspektiv på eldreomsorg

Hvordan opplever skeive å bo på sykehjem eller motta eldreomsorgstjenester- og hvilke holdninger og kunnskap om likeverdige tjenester og forebygging av diskriminering finnes blant ledere og ansatte ved eldreomsorgsvirksomheter? Skeive perspektiv på eldreomsorg er en kartleggingsstudie finansiert av Stiftelsen Dam, 2019 – 2021.

Hvordan opplever skeive å bo på sykehjem eller motta eldreomsorgstjenester- og hvilke holdninger og kunnskap om likeverdige tjenester og forebygging av diskriminering finnes blant ledere og ansatte ved eldreomsorgsvirksomheter? Skeive perspektiv på eldreomsorg er en kartleggingsstudie finansiert av Stiftelsen Dam, 2019 – 2021. Prosjektet er et samarbeid mellom Senter for fagutviklig og forskning (SFF/USHT) i Oslo og Skeiv kunnskap, FRI Oslo Viken. Prosjektleder er Janne Bromseth, PhD. Studien er vurdert av REK og godkjent av Norsk senter for forskningsdata (NSD).

Til prosjektets to delstudier søker vi deltakere:

1. Er du lesbisk, homofil, bifil eller trans (skeiv) og har eldreomsorgstjenester eller bor på sykehjem? 

Da vil jeg gjerne høre mer om dine erfaringer! Jeg er forsker og jobber med en kartleggingsstudie om ikke-heterofile og transpersoners erfaringer med eldreomsorgen der de bor. Dette finnes det svært lite kunnskap om.

Jeg er interessert i å intervjue lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, interkjønnpersoner (eller andre som ikke kjenner seg som helt hetero med ingen eller annen merkelapp) som som har erfaring med enten lavterskeltjenester (som trygghetsalarm, veiledning, rehabilitering), eller som mottar hjemmetjenester, og deg som bor på sykehjem. 

Alle erfaringer er verdifulle, enten de er positive, negative, «vanlige» eller «uvanlige». Jeg søker deltakere fra hele landet.

Ta kontakt om du vil vite mer eller vil bli intervjuet! Jeg kan komme dit du/dere bor, vi kan ses et annet sted eller vi kan snakke på telefon.

Janne Bromseth, PhD: mail: janne@friosloviken.no, tel: 94094690

2) Jobber du som leder eller ansatt i en helse- og omsorgsvirksomhet innenfor eldreomsorgen?

Vil du delta på fokusgruppeintervju med andre ledere eller ansatte om erfaringer med å skape inkluderende og ikke-diskriminerende eldreomsorgsvirksomhet i arbeid med personsentrert omsorg?

Hva er dine tanker og erfaringer- hvilke utfordringer finnes med å skape likeverdige tjenester?

I september og oktober 2021 vil vi gjennomføre fokusgruppeintervjuer med ansatte i sykehjem og hjemmetjenester. Vi håper å få til én fokusgruppe for ledere og én for andre ansatte i tjenestene. Janne Bromseth fra FRI og Torunn Wibe fra SFF/USHT Oslo vil lede disse fokusgruppene og vi ønsker 5-6 personer til hver av gruppene. Så fremt smittesituasjonen tillater det, tenker vi at det beste vil være å sitte sammen i et møterom, så vi tar sikte på det. Ellers kan Teams også være et alternativ.

Ønsker du å få vite mer om fokusgruppeintervjuene eller har lyst til å delta i samtale om dette temaet? Ta kontakt med Janne Bromseth, på e-post: (janne@frioa.no), telefon: 94 09 46 90 eller Torunn Wibe: e-post: (torunn.wibe@hel.oslo.kommune.no), telefon: 99 64 03 42.

Del på: