Hvorfor et kvalitetsmerke?

Mange skeive får ikke den hjelpen de trenger fordi endel tjenester og arbeidsplasser ikke har nødvendig kunnskap om kjønn og seksualitet. Å vite at en tjeneste eller arbeidsplass har denne kunnskapen, i form av et kvalitetsmerke, er et viktig bidrag.

Fordeler for brukere og ansatte

For å forstå hvorfor et eget kvalitetsmerke er nødvendig må man forstå hvorfor kompetanseheving er viktig og hvilken forskjell det gjør for de av oss som er skeive å bli møtt med kompetanse. Skeiv kunnskap sitt kvalitetsmerke gir ingen garanti, men viser at arbeidsplassen eller tjenesten har gått gjennom kompetanseheving og igangsatt endringsprosesser. Les mer om prosessen for å bli Regnbuefyrtårn.

I Sverige har RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, tilbudt HBTQ-sertifisering i mange år. I en studie av sertifisering fra Sverige svarte 71% av respondentene at LHBT-sertifisering har betydning for deres valg av helsetjeneste. 45% rapporterte at de ble møtt på en bedre måte av enheter som hadde sertifisering. Av de 55% som sa de ikke opplevde noen forskjell følte 75% seg tryggere på å bli møtt på en bra måte når de ser sertifiseringsdiplomet (Tapper 2016).

Fordeler for bedriften

Regnbuefyrtårn gir bedre arbeidsplasser og tjenester for alle. Prosessen med å bli Regnbuefyrtårn hjelper tjenesten eller arbeidsplassen med å tilby likeverdige tjenester og trygge arbeidsplasser. Ledelsen og de ansatte blir bedre i stand til å oppfylle lovpålagte krav og føringer.

Kvalitetsmerket kan brukes i kommunikasjon med brukere, pasienter og pårørende og ved rekruttering av nye ansatte. Arbeidsplassen eller tjenesten kan bli mer attraktiv for både ansatte, kunder og brukere. Å være et Regnbuefyrtårn er ikke en garanti for at man aldri gjør feil som arbeidsplass, men det viser at arbeidsplassen har gjennomført grundig kompetanseheving og jobber for å fremme likeverdige tjenester og trygt arbeidsmiljø. Les mer om hva man lærer om i denne prosessen.

Gjennom Regnbuefyrtårn får ledelse og ansatte hjelp til å identifisere utfordringer i fellesskap og hjelp til å igangsette og gjennomføre endringsprosesser. Arbeid med likeverdige tjenester og antidiskriminering er et kontinuerlig arbeid. Derfor får man status og oppfølging som Regnbuefyrtårn for to år av gangen, og Skeiv kunnskap gir oppfølging og veiledning gjennom hele prosessen.

Vi kaller Regnbuefyrtårn et kvalitetsmerke og ikke en sertifisering, da ordet sertifisering kan gi assosiasjoner til at man er ferdig utlært.

Hanna Christophersen, faglig leder og ansvarlig for Regnbuefyrtårn

Del på: