Vårt formål

Skeiv kunnskap skal bidra til å skape likeverdige tjenester og trygge, ikke-diskriminerende arbeidsmiljø uavhengig av kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og seksuell orientering.

Først når kompetansen er på plass i alle kommunens ledd, kan alle innbyggere som bryter forventninger og normer for kjønn og seksualitet være trygge – i skolen, i helse- og omsorgssektoren, administrativt og på andre arenaer – og slik bli møtt på en god måte av det offentlige.  Riktig kompetanse over tid bidrar til at kommunale arbeidsplasser får et reflektert mangfolds- og inkluderingsperspektiv som fører til et likeverdig og inkluderende tjenestetilbud og et trygt arbeidsmiljø.» 

I Oslo: Innbyggerne, elever, arbeidsgivere, ansatte og tjenesteytere i Oslo kommune skal ha kunnskap nok og gode verktøy som sikrer at riktig kompetanse eksisterer i byen vår over tid.

Les mer om hva vi kan tilby innen kurs og kompetanseheving.

Del på: