Møte med skoleledelse

Hva kjennetegner en skole som gir trygge omgivelser og gode læringsmuligheter for elever som bryter med normer for kjønn og seksualitet? Tilbudet gir kunnskap og tips til hvordan skape en inkluderende skole for både skeive elever og ansatte.

Målgruppe: Skoleledelse og andre nøkkelpersoner på skolen, som rådgivere eller sosiallærere.

Omfang: Møtet tar i utgangspunktet ca to timer, men vi er fleksible.

Innhold:
– Kjønns- og seksualitetsmangfold i skolen: Hvilke utfordringer finnes for skeive elever, elever fra regnbuefamilier, elever med kjønnsinkongruens eller elever med normbrytende kjønnsuttrykk?
– Praksis ved egen skole: Hva gjør vi bra i dag, og hva kan vi gjøre bedre?
– Skolen som arbeidsgiver

Pris: Tilbudet er gratis for alle grunnskoler og videregående skoler i Oslo og alle grunnskoler i Bærum. På skoler i øvrige kommuner i Viken koster det 3000 kr for en totimers workshop med skoleledelse.

Del på: