Eldreomsorg

Vi tilbyr kompetanseheving om normer, kjønn og seksualitet for ansatte og ledere innen eldreomsorg i Oslo og Viken.

Flertallet av eldre skeive – lesbiske, homofile, bifile, trans- og interkjønnpersoner (LHBTI-personer) – lever gode liv. Samtidig viser nasjonale og internasjonale helse- og levekårsundersøkelser at eldre skeive har lavere tillit til helsevesenet enn gjennomsnittet, utsetter å ta kontakt for å få nødvendig helsehjelp, og kvier seg for å være åpne i møte med helsepersonell. De fleste som jobber i eldreomsorgen ønsker å gi likeverdige tjenester – men har for lite kunnskap om hvordan. For å kunne gi god personsentrert eldreomsorg til alle må ansatte i helse- og omsorgstjenestene ha kompetanse om et mangfold av livsløpserfaringer.

Vi tilbyr kurs, foredrag og workshops til ledelse og ansatte i kommunale virksomheter. I våre kurs fokuserer vi på hvordan vi kan legge til rette for en inkluderende eldreomsorg der alle blir møtt med kunnskap, respekt og god personsentrert omsorg som ivaretar de av oss som bryter med normer for kjønn og seksualitet.

Tilbudet er gratis for kommunale virksomheter i Oslo og Bærum. Vi tar også oppdrag i andre Viken-kommuner.

TIPS!

Sjekk ut boken Veier til inkluderende eldreomsorg- Skeive Perspektiv. Den kan kjøpes i trykket versjon eller leses gratis på nett.

Kartleggingsstudie: Skeive perspektiv på eldreomsorg

Hvordan opplever skeive å bo på sykehjem eller motta eldreomsorgstjenester- og hvilke holdninger og kunnskap om likeverdige tjenester og forebygging av diskriminering finnes blant ledere og ansatte ved eldreomsorgsvirksomheter? Skeive perspektiv på eldreomsorg er en kartleggingsstudie finansiert av Stiftelsen Dam, 2019 – 2021.

Bilde av Matthias Zomer, hentet fra Pexels

Del på: