Skeiv kunnskap tilbyr helhetlig kompetanseheving om normer, kjønn og seksualitet til skoler i Oslo og Viken for å bekjempe homofobi, transfobi og mobbing.

Skolen er en viktig arena for mange mennesker, både for barn og unge som er elever, og også for ansatte i skolen. Vi har et bredt tilbud til skolen bestående av alt fra digitale ressurser, veiledere og nettkurs, til workshop med skoleledelsen, «skolepakka» og vårt kvalitetsmerke Regnbuefyrtårn.

Vårt tilbud til skolen

Møte med skoleledelsen

Skeiv kunnskap tilbyr et totimers møte med skoleledelsen om inkluderende praksiser. Sammen ser vi på gode eksempler på hva man kan gjøre for å bli en skole med gode praksiser i møte med skeive elever.  Les mer om møte med skoleledelsen.

«Skolepakken»- Skolering av ledelse, skoleansatte og elever

I dette tilbudet kombineres møte med skoleledelsen med et kurs for alle skoleansatte og workshop for elever. Formålet er at ledelse, øvrige skoleansatte og elever får lære mer om normer knyttet til kjønns- og seksualitetsmangfold og får den kunnskapen en trenger for å skape en trygg og inkluderende skole for alle. Les mer om skolepakken.

Regnbuefyrtårn- et kvalitetsmerke for skoler

Regnbuefyrtårn er Skeiv kunnskaps kvalitetsmerke og indikerer at en skole har lagt ned en solid innsats for å gjøre skolen trygg og ikke-diskriminerende for skeive elever og ansatte. Les mer om Regnbuefyrtårn for skoler.

Nettkurs

Våre nettkurs om normer, kjønns- og seksualitetsmangfold er relevante for ansatte i skolen. Se alle våre nettkurs her. Savner du kurs i et tema, så gi oss gjerne beskjed.

Andre læringsressurser, som digitale veiledere, brosjyrer, pedagogiske verktøy mm.

Vi utvikler pedagogiske verktøy og veiledere som du som arbeider i skolen kan bruke. Gå til våre læringsressurser her. 

TIPS!

Vår miniveileder om kjønnsmangfold i skolen kan være et fint sted å begynne.

Brosjyren kan leses online, som digital veileder, eller bestilles i trykt versjon ved å ta kontakt med oss.

Del på: