Hvordan jobber vi?

Bildet viser kursholderen, Viljar, som går med ryggen til kamera blant en gruppe med lærere på Gamlebyen skole. Alle kursdeltakerne sitter i små grupper og ser på hverandre mens de diskuterer.

Vi driver kompetanseheving på arbeidsplassen gjennom bevisstgjøring av egne holdninger, bruk av forskningsbasert kunnskap og trening i inkluderende praksis.

  Kompetansehevinga bygger på:

  1. Forankring i ledelsen og prosessorientert metode

  Gjennom ledelsesforankring og prosessorientert metode skaper vi prosesser som gjør at ledelse og ansatte får eierskap til tematikken og forståelse for hvordan integrere mangfold og likestillingsarbeidet.

  2. Normkritisk metode som grunnleggende fundament

  Vi jobber ut fra et normkritisk perspektiv. Det betyr at vi setter søkelyset på normer som skaper negativ forskjellsbehandling. Sammen med kursdeltakerne undersøker vi hvordan man kan få øye på normer som fører til diskriminering, trakassering og forskjellsbehandling. Ved å jobbe normkritisk skaper vi bevissthet om hvordan normer påvirker oss alle og hvordan alle kan være med å skape et mer inkluderende samfunn. Vi skaper refleksjon rundt ulike typer av diskriminering, majoritets- og minoritetserfaringer- ikke bare kjønn og seksualitet.

  3. Sektorspesifikke innsatser

  Ved å tilby sektorspesifikke kurs og kompetanseheving sikrer vi at målgruppene opplever tiltakene som relevant for egen arbeidshverdag og at de kan bruke kunnskapen for å bidra til å skape trygge arbeidsplasser og likeverdige tjenester uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering.

  Del på: