Administrasjon, HR og ledelse

Arbeidsgivere er lovmessig forpliktet til å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. For å oppnå dette må ledelsen ha kompetanse om hvordan skape en inkluderende arbeidsplass.

Skeiv Kunnskap tilbyr kurs om inkluderende arbeidsliv, med spesielt fokus på normer, kjønns- og seksualitetsmangfold. Mange tror at det ikke foregår diskriminering på deres arbeidsplass, men ofte stemmer ikke dette. Les mer om hvorfor det er viktig å øke kompetanse rundt kjønns- og seksualitetsmangfold og hva forskningen sier. Gjennom å kartlegge behov på arbeidsplassen og ha gode rutiner for å håndtere utfordringer kan man jobbe forebyggende mot diskriminering.

I våre kurs tar vi utgangspunkt i:

  • Hvordan virksomheten aktivt kan jobbe for å ivareta en mangfoldig gruppe ansatte, samt sikre et godt og trygt arbeidsmiljø
  • Hvordan virksomheten aktivt kan jobbe for å sikre likeverdige tjenester
  • Hvordan normer påvirker hva vi ser som normalt og ikke normalt
  • Temaer som kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og seksualitetsmangfold. Videre ser vi på hvordan de fungerer som diskrimineringsgrunnlag, og ser disse i sammenheng med andre diskrimineringsgrunnlag som er beskyttet under diskrimineringsloven.

Vi tilbyr:

Kursene er gratis for kommunale virksomheter i Oslo og Viken, men vi kan også gjøre oppdrag for andre virksomheter. Ta kontakt med oss på skeivkunnskap@friosloviken.no for å drøfte kompetanseheving på din arbeidsplass. Våre kurs for administrasjon, HR og ledelse på arbeidsplasser er utviklet i samarbeid med Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo Kommune.

Del på: