Hvorfor kompetanse om normer, kjønn og seksualitet?

For å oppnå likeverdige, trygge og ikke-diskriminerende arbeidsmiljø og tjenester må ledelse og ansatte ha kompetanse om kjønns- og seksualitetsmangfold.

Vi har kommet en lang vei når det kommer til kjønns- og seksualitetsbasert likestilling  i Norge, både når det gjelder lovverk og praksis. Alle skal ha tilgang på ikke-diskriminerende og inkluderende tjenester og arbeidsplasser, men mange som bryter normer for kjønn og seksualitet kan fremdeles oppleve både usynliggjøring og diskriminering. Les om hva forskningen sier om skeives levekår, holdninger til skeive i dag, og kompetanse i de ulike tjenestene.

Mange tror de har tilstrekkelig med kompetanse allerede. Folk flest har gode intensjoner, men iblant kan uvitenhet føre til utilsiktet diskriminering og usynliggjøring. Skeiv kunnskap tilbyr kompetanseheving  som tar utgangspunkt i at alle deltakere vil lære og gjøre sitt beste for å imøtekomme brukere og kolleger som bryter med normer for kjønn eller seksualitet. Vi har fokus på å synliggjøre de normene som kan virke ekskluderende, og hjelper deltakere til å reflektere over og skape endring i egne holdninger, praksiser og språkbruk med mer. Vi tilbyr også kvalitetsmerket Regnbuefyrtårn til arbeidsplasser som legger inn en grundig innsats for å skape likeverdige tjenester og inkluderende arbeidsplasser for alle.

For å skape et samfunn med plass til alle må vi bli bevisst normene som omgir oss og hvordan de påvirker oss. Vi må bli bevisst normene for å få øye på hvordan de kan føre til utilsiktet ekskludering og diskriminering. Ofte legger man ikke merke til hva som er normen dersom man selv ikke bryter den.

Hanna Christophersen, ass. faglig leder i Skeiv Kunnskap

Del på: