Hvorfor kompetanse om normer, kjønn og seksualitet?

For å oppnå likeverdige, trygge og ikke-diskriminerende arbeidsmiljø og tjenester må ledelse og ansatte ha kompetanse om kjønns- og seksualitetsmangfold.

Vi har kommet en lang vei når det kommer til likestilling av seksuelle minoriteter i Norge, både når det kommer til lovverk og praksis. Alle skal ha tilgang på ikke-diskriminerende og inkluderende tjenester og arbeidsplasser, men mange som bryter normer for kjønn og seksualitet kan oppleve både usynliggjøring og diskriminering. Les om hva forskningen sier om skeives levekår, holdninger til skeive i dag, og kompetanse i de ulike tjenestene.

Mange tror de har tilstrekkelig med kompetanse for å tilby likeverdige tjenester og inkluderende arbeidsplasser. Folk flest har gode intensjoner, men iblant kan uvitenhet føre til utilsiktet diskriminering og usynliggjøring. Skeiv kunnskap har flere tilbud som gir arbeidsplasser og kommunen denne kompetansen.

For å skape et samfunn med plass til alle må vi bli bevisst normene som omgir oss og hvordan de påvirker oss. Vi må bli bevisst normene for å få øye på hvordan de kan føre til utilsiktet ekskludering og diskriminering. Ofte legger man ikke merke til hva som er normen dersom man selv ikke bryter den.

Hanna Christophersen, ass. faglig leder i Skeiv Kunnskap

Del på: