Hva sier Oslo Kommunes handlingsplan «Stolt og fri»?

Oslo kommunes handlingsplan for kjønn, kjønnsuttrykk og seksualitetsmangfold (2020-2023) legger klare føringer for arbeidsplasser og offentlige tjenester i Oslo.

Utdrag fra handlingsplanen uttrykker blant annet:

«Opplæring og økt kompetanse om kjønn-, kjønnsuttrykk- og seksualitetsmangfold skal sikre likeverdige tjenester og inkluderende arbeidsmiljø for personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet. Likeverd, ikke-diskriminering og anerkjennelse av forskjellighet skal være kjennetegn på profesjonalitet og kvalitet i kommunal tjenestelevering (…) Mangfoldskompetanse og mangfold blant ansatte er et virkemiddel for å utvikle likeverdige tilbud og tjenester, samtidig som arbeidet for likeverdige tjenester for personer som bryter normer for kjønn og seksualitet, fremmer åpenhet om egen identitet blant ansatte. Opplevelsen av å bli sett, anerkjent og verdsatt som den du er i møtet med det offentlige, blir for mange sannhetsbeviset for om kjønn-, kjønnsuttrykk- og seksualitetsmangfold er anerkjent i samfunnet som helhet».

«I møte med kommunens ansatte og tjenester skal alle føle seg velkomne og møtes med aksept. Ingen skal måtte gå inn i skapet eller være noen andre enn seg selv, men møtes med respekt, åpenhet og verdighet. Oslo kommune skal som Norges største arbeidsgiver gå foran som et godt eksempel. Byrådet mener derfor kommunen må gi opplæring om kjønn-, kjønnsuttrykk og seksualitetsmangfold til ansatte og ledere i kommunale virksomheter, med kurs, foredrag, øvelser, verktøy og veiledere for inkluderende språkbruk».

Del på: