Veier til inkluderende eldreomsorg

Eldre lesbiske, homofile, bifile, trans- og interkjønnpersoner (LHBTI-personer) har rett til god og inkluderende eldreomsorg. Mye tyder på at ansatte i helse- og omsorgstjenestene trenger økt kompetanse om eldre skeive personers liv og historie for å kunne gi nettopp god og inkluderende eldreomsorg.

Boken «Veier til inkluderende eldreomsorg – Skeive perspektiv» kan bestilles for 100 kroner ved å ta kontakt med oss eller den kan lastes ned gratis her.

Denne boken gir nyttig kunnskap til hvordan du som jobber i eldreomsorgen kan møte mennesker på en ikke-diskriminerende og inkluderende måte. Målet er å bidra med  kunnskap om  normer, kjønn og seksualitet, kunnskap om aldringsvilkår for eldre lesbiske, homofile, bifile og trans- og interkjønnpersoner. Boken gir tilgang til praksisnære refleksjonsoppgaver, tips og råd for inkluderende og normbevisste møter i eldreomsorgen.

Del på: