Hva lærer man?

I prosessen med å bli Regnbuefyrtårn vil virksomheten få kunnskap om lovverk, kjønns- og seksualitetsmangfold, skeives levekår og livsløp, normbevisste møter, normbevisste arbeidsplasser og inkluderende kommunikasjon.

Den prossesorienterte undervisning er ment å skulle både gi ny kunnskap, sette i gang refleksjon hos hver enkelt, og en felles endringsprossess for hele arbeidsplassen. Undervisningen inkluderer et introduserende nettkurs, 3 timer med Rosa kompetanse og workshops i regi av Skeiv kunnskap, samt refleksjonsoppgaver som gjøres mellom kursdagene.

Etter gjennomført kompetanseheving skal ansatte og ledelse ha:

  1. kjennskap til likestillings- og diskrimineringsloven, aktivitets og redegjørelsesplikten
  2. kunnskap om kjønn og seksualitet, ha kjennskap til at det finnes et kjønns- og seksualitetsmangfold, og ha blitt introdusert til ulike identitetsbegreper
  3. kunnskap om normer knyttet til kjønn og seksualitet og reflektert over hvordan normer påvirker en selv, andre mennesker, menneskemøter, arbeidsmiljø og felleskap
  4. kjennskap til skeives levekår og livsløp i Norge, minoritetsstress og hva likeverdige tjenester betyr for skeive minoriteter
  5. reflektert over og øvd på hvordan man skaper mer inkluderende, normbevisste møter med kollegaer og brukere
  6. reflektert over og øvd på inkluderende kommunikasjon innad og utad på arbeidsplassen

Del på: