Hvordan bli Regnbuefyrtårn?

Å bli Regnbuefyrtårn er en prosess som krever en systematisk innsats og eierskap til prosessen over tid. Under følger en beskrivelse av gangen og innholdet i prosessen med å bli Regnbuefyrtårn.

1 Oppstartsmøte med ledelse

Formålet med oppstartsmøtet er å introdusere ledelsen og arbeidsgruppa til Skeiv kunnskap, beskrive formål og krav til Regnbuefyrtårn og å begynne på en tilstandsanalyse. Vi beskriver innholdet i kurset, hvilke krav og forventninger som finnes til deltakelse og til arbeidsgruppa som skal jobbe med tilstandsanalyse og utvikling av handlingsplan.

2 Prosessorientert undervisning i seks kompetansemål

I prosessen med å bli Regnbuefyrtårn får arbeidsplassen undervisning i seks kompetansemål.

Den prossesorienterte undervisning er ment å skulle både gi ny kunnskap, sette i gang refleksjon hos hver enkelt, og en felles endringsprossess for hele arbeidsplassen. Undervisningen inkluderer et introduserende nettkurs, 3 timer med Rosa kompetanse og workshops i regi av Skeiv kunnskap, og refleksjonsoppgaver som gjøres mellom kursdagene.

3 Handlingsplan

Handlingsplanen lages av en arbeidsgruppe som ledelsen velger. Den skal bestå av minimum 3 personer og skal ha minst en representant fra ledelsen og en representant fra ansattgruppa.

4 Oppfølgingsmøte med ledelse og arbeidsgruppa

I oppfølgingsmøte med ledelsen og arbeidsgruppa blir foreløpig utkast til handlingsplan presentert. Den skal inkludere konkrete tiltak som ble diskutert under kurset.

5 Godkjenning
Arbeidsplassen godkjennes ut i fra to kriterier:

1) At deltakelseskravet til undervisning er oppfylt. Dersom deltakelseskravet ikke er oppfylt vil vi på sikt tilby catch-up fagdager (se under)

2) At handlingsplan godkjennes. Handlingsplanen godkjennes av kursholdere og en tredjepart fra Skeiv kunnskap.

6 Catch-up fagdager

Vi vil tilby catch-up fagdager for å gjøre det mulig for ansatte som ikke hadde mulighet til å delta på kurs til å ta dette i ettertid. Dette er kun en reserveløsning – da et av hovedformålene med kursene er at arbeidsplassen går gjennom en felles prosess. Catch-up fagdagen vil være på 6 timer og derfor ikke ha det nøyaktig samme innhold. Disse dagene vil også involvere ansatte fra forskjellige arbeidsplasser. Det må være minimum åtte deltakere for å gjennomføre en catch-up fagdag for å lage en god gruppesammensetning. Catch-up fagdagene vil også gjøre det mulig for nyansatte å gjennomføre kurs.

7. Oppfølging og fornying av kvalitetsmerke

En arbeidsplass får tildelt kvalitetsmerket Regnbuefyrtårn for to år av gangen. Diplomet som blir tildelt er datert for to-års perioden. Det vil i løpet av disse 2 årene tilbys oppfølgings-fagdager for ansatte i Regnbuefyrtårn-arbeidsplasser som tar for seg ulike relevante temaer.

Etter to år vil det gjennomføres oppfølgingsmøte med ledelsen for en felles evaluering av 2-års perioden og diskusjon av veien videre. Oppfølgingsmøte vil inkludere evaluering av handlingsplanen og hvordan den er fulgt opp, vurdere antall ansatte som har gjennomført kurs, deltakelse på oppfølgings-fagdager. For å kunne å få kvalitetsmerke for en ny to-årsperiode vil det kreves at arbeidsplassen gjennomfører oppfølgingskurs med minst 80% av de ansatte og 100% av ledelsen, og at en ny handlingsplan for en ny to års periode blir godkjent.

Del på: