Nettressurser for skoleansatte

Skeiv kunnskap har utviklet både nettkurs og andre nettressurser for ansatte i skolen.

Miniveileder om kjønnsmangfold i skolen


Denne veilederen gir deg kunnskap om hvordan du kan bidra til at skolen tilbyr like muligheter for alle elever, uavhengig av elevenes kjønnsidentitet, eller kjønnsuttrykk. 
Veilederen finnes også i trykt brosjyre som skolen din kan bestille på skeivkunnskap@friosloviken.no eller laste ned i høyremenyen.

Del på: