Skeiv kunnskap i skolen

Skeiv kunnskap tilbyr helhetlig kompetanseheving om normer, kjønn og seksualitet til skoler i Oslo og Viken for å bekjempe homofobi, transfobi og mobbing.

Workshop med skoleledelsen

Skeiv kunnskap tilbyr et totimers møte med skoleledelsen om inkluderende praksiser. Sammen ser vi på gode eksempler på hva man kan gjøre for å bli en skole med gode praksiser i møte med skeive elever.  Les mer 

 

Regnbuefyrtårn – et kvalitetsmerke for skoler

Regnbuefyrtårn er Skeiv kunnskaps kvalitetsmerke og indikerer at en skole har lagt ned en solid innsats for å gjøre skolen trygg og ikke-diskriminerende for skeive elever og ansatte. Prosessen inkluderer grundig kompetanseheving av alle ansatte og utarbeidelse av en egen handlingsplan.  Les mer


Skeiv kunnskap til din skole?
Bestill våre kompetansehevingsprogram ved å sende mail til skeivkunnskap@friosloviken.no

 

Del på: