1.4. Normbrudd

Publisert: 16.04.2021

Normer er ofte usynlige for de som følger dem eller som er innenfor en gitt norm. Normene blir derimot veldig synlige for de av oss som bryter med dem.

Om du identifiserer deg eller uttrykker deg annerledes enn det samfunnet forventer av deg, risikerer du å møte sanksjoner for å ha brutt med normene. Foto: Fröken Fokus

Når man bryter en norm

Tenk deg at en mann kommer i kjole i bryllupet til sin beste venn. Mannen i kjole utfordrer bildet vårt av hva det vil si å være mann: Vi tenker på kjoler som noe feminint og uforenelig med mannsrollen. Mannen i kjole vil kanskje få reaksjoner som at han tar oppmerksomhet bort fra brudeparet, eller at han er upassende kledd for et bryllup selv om han har på seg samme antrekket som mange kvinner i samme rom. Det blir veldig synlig at kjoler blir assosiert som noe feminint dersom en mann kommer i kjole i et bryllup.

Vi møter stadig forventninger og antagelser som ikke stemmer eller som vi ikke kan/ønsker å leve opp til. Ofte korrigeres vi av andre, noe som er slitsomt og kan føre til stress og ubehag i sosiale settinger.

Å bryte med normer kan føre til redusert tilgang til samfunnets goder. Dette kan for eksempel være at man ikke kan benytte seg av offentlige garderober, at man opplever diskriminering i arbeidslivet eller at man unngår offentlige tjenester etter å ha fått dårlige erfaringer i møte med det offentlige. 

Vi kan bryte normer med vilje, eller uten å ville det selv. Også når man med vilje bryter en norm skal man møtes med den samme respekten som alle andre mennesker. Det er ikke slik at bare fordi man selv velger å ha en lyserosa høy hanekam, så kan andre mennesker fritt kommentere dette eller behandle deg annerledes eller dårligere enn andre mennesker.

Grad av valgfrihet

Graden av valgfrihet vi har når det kommer til normer varierer med tid og sted. Det er vanskelig å skulle si hva vi gjør fordi det forventes av oss, og hva vi gjør fordi vi selv vil. Det er rett og slett vanskelig å skulle kalle noe et helt fritt valg. Vi er alle, mer eller mindre, ufrie når vi velger. Vi tvinges til å forholde oss til samfunnets normer, og vi vil alltid ta en avgjørelse basert på hva vi antar konsekvensene av et valg vil bli. Om vi antar at et valg vil føre til mye diskriminering og forskjellsbehandling – da er ikke dette er fritt valg. Et eksempel på dette er mennesker som velger å stå frem som homofile/bifile selv om dette får negative konsekvenser for dem. Ofte er det verken mulig eller ønskelig for mennesker å skjule sentrale aspekter ved seg selv. 

Mennesker må få større valgfrihet, flere alternativer og at mennesker som velger å leve utenfor normen skal få lov til det uten å miste rettigheter, goder og privilegier.

Fordi de menneskene som er innenfor en norm får goder og privilegier på grunn av dette, påføres også en begrensning for mennesker innenfor normen. Mange tar normative valg i livet nettopp for å slippe de konsekvensene det kan ha å velge utenfor normen. I tillegg står også de menneskene som er innenfor en norm alltid i fare for å havne utenfor. Havner de utenfor vil de miste sine privilegier og fordeler.

Neste del tar for seg hvordan andre tolker deg i et kjønnsperspektiv. Gå videre til 1.5. «Å bli lest som…»

Del på: