5.3. Kjønnsdelt undervisning

Publisert: 04.02.2021

Kjønnsdelt undervisning kan være utfordrende for elever som på forskjellige måter bryter med kjønnsnormer. Som lærer eller ansatt i skolen har man ansvar for å legge opp undervisningen slik at alle kan delta på en likeverdig måte. 

Kjønnsdelt undervisning kan være uheldig i flere situasjoner. Kanskje er det en jente i klassen som har flest guttevenner og som føler at hun blir avskåret fra vennene sine ved kjønnsdelt undervisning. Kanskje er det elever i gruppa som ikke vet helt hvilken gruppe de burde gå til. Kanskje føler noen at de andre guttene får mer behov for å hevde seg eller tøffe seg når det bare er andre gutter til stede, eller blir ukomfortabel fordi måten guttene snakker om jentene på endrer seg. Kanskje er det en ikke-binær elev i klassen som ikke har turt å fortelle at de verken identifiserer seg som gutt eller jente. Elever som er trans kan ofte oppleve kjønnsdelt undervisning som noe problematisk eller traumatisk.

Det anbefales å unngå kjønnsdelt undervisning med annet det er tungtveiende grunner til å ha det. Om man likevel velger å kjønnsdele undervisningen har man et ekstra ansvar for å sørge for at det gjøres på en måte der alle elevene blir ivaretatt. Det er helt grunnleggende at elever selv får velge hvilken gruppe de føler seg hjemme i. Om lærere presser elever til å gå i en gruppe de ikke vil være i, så kan dette oppleves traumatisk for elever som er eller senere viser seg å være trans. Det er også i strid med likestillings- og diskrimineringsloven, som skal fremme likestilling og hindre diskriminering blant annet på bakgrunn av kjønnsidentitet.

 

I neste kapittel kan du lese om 5.4. Kjønnsdelte garderober

 

Foto: Neonbrand

Del på: