2.1 Om trans og cis, binær og ikke-binær

Publisert: 16.04.2021

Hva betyr begreper som trans, cis, binær og ikke-binær?

Elliot Page er en kanadisk skuespiller og en transkjønna mann. Foto: Skjermdump fra Time Magazine.

Trans og cis

Noen mennesker har en kjønnsidentitet som bryter sterkt med det samfunnet forventer at du skal identifisere deg som. For eksempel finnes det kvinner som ble tildelt kjønnet mann ved fødsel og som ble oppdratt til å skulle bli gutter og menn. 

Trans blir brukt om mennesker som har en annen kjønnsidentitet enn det kjønnet de ble tildelt etter fødsel. Mange transkjønna mennesker er kvinner eller menn, andre har andre identiteter.

Personer som har kjønnsidentitet som samsvarer med kjønnet de fikk tildelt ved fødselen kan kalles cispersoner. Cisperson er det motsatte av transperson. Cispersoner kan også være ikke-normative, for eksempel en feminin heterofil cismann eller en lesbisk ciskvinne. 

Det er folk selv som til syvende og sist bestemmer over egen identitet og liv. Om en person kaller seg kvinne så er hun kvinne, uavhengig av hvordan kroppen hennes er skrudd sammen.

Binær og ikke-binær

Noen transpersoner identifiserer seg innenfor tokjønnsmodellen: de er kvinner eller menn. Dette kalles å bære en binær transperson.

Andre transpersoner identifiserer seg utenfor den binære tokjønnsmodellen. Dette kan være fordi de identifiserer seg som både mann og kvinne, identifiserer seg som et annet kjønn enn mann eller kvinne, eller ikke identifiserer seg som et kjønn overhode. Dette kalles gjerne å være en ikke-binær transperson, eller bare ikke-binær.

Trans vs kvinne og mann

Ikke alle mennesker som her er definert inn i transbegrepet ønsker å bli definert som trans. Dette kan skyldes alt fra en følelse av å ikke tilhøre en kultur som deler opp kjønn slik Vesten gjør det eller fordi man opplever at trans som begrep blir dominerende over kjønnsidentiteten. Noen opplever altså at deres identitet som for eksempel kvinne blir utfordret av betegnelsen trans. Om man opplever seg selv som mann og lever som mann i samfunnet kan det oppleves som både fremmedgjørende og unødvendig å skulle omtales som trans. 

Transpersoner har også en seksuell orientering

Trans handler om kjønnsidentitet. Transpersoner har også en seksuell orientering og kan, som cispersoner, være lesbiske, homofile, heterofile, bifile, panfile, polyfile eller afile.

I neste delkapittel kan du lese om rettigheter: 2.2. Regler og rettigheter

Del på: