1. Kjønn

Publisert: 15.10.2020

Hva er en mann? Hvorfor er en mann en mann ? Og hvem er det som bestemmer om du er mann eller ikke?

Foto: Rob Gamble

Mange har aldri tenkt over hva kjønn er. For mange mennesker fremstår kjønn som veldig enkelt: at det kun finnes to kjønn; kvinner og menn, og at en alltid kan se hvilket kjønn folk er eller har. Men selv om en tenker at kjønn er enkelt å forstå, vil de fleste av oss synes det er vanskelig å svare på mer inngående spørsmål om hva kjønn er. For hva er det som gjør at en mann er en mann? Hvilket kjønn er du og hvorfor er du akkurat dette kjønnet? Hvor mange kjønn finnes det? Hvorfor deler vi verden inn i kjønn? Handler kjønn om forplantningsevne?

Det er vanskelig å definere kjønn på en presis måte og det er heller ikke noe mål. Det vi er opptatt av her er å åpne opp for flere måter å tenke kjønn på og å gi deg mulighet til å se og møte andre som har tenkt litt mer på kjønn enn gjennomsnittet. Vi ønsker også å vise at det ikke finnes én fasit på hva kjønn er og at det finnes uendelig mange muligheter når det kommer til kjønn. Du bestemmer selv hva kjønn skal bety og være i ditt liv.

Vi håper disse sidene kan gi deg informasjon og nye ideer til hvordan du kan tenke rundt kropp, kjønn, identitet og uttrykk.

Første delkapittel er 1.1. Hva er kjønn?

Del på: