7. Ordliste

Publisert: 05.02.2021

Her er en ordliste med mye brukte ord innen kjønnsmangfold.

Alle begreper brukes på ulike måter, så noen kan legge annet innhold i ordene enn det denne ordlisten tar utgangspunkt i. Bare den det gjelder definerer sin egen identitet.

Begreper brukt i kjønnsportalen:

Binding

Teknikker for å få flatere brystkasse for personer med bryster.

Ciskvinne

Person med kvinnelig identitet som ble registrert som kvinne etter fødsel.

Cismann

Person med mannlig identitet som ble registrert som mann etter fødsel.

Ikke-binær

Å identifisere seg utenfor det binære kjønnssystemet. Det for eksempel kan være å ikke identifisere seg som noe kjønn, å identifisere seg som flere kjønn eller at kjønnsidentiteten din er flytende.

Intersex eller interkjønn

Paraplybegrep for alle som er født med ikke-normative kjønnskarakteristikker.

Kjønnsbekreftende behandling

Medisinsk behandling for å bekrefte kjønnsidentitet. Behandlingen kan bestå av for eksempel medisinske hjelpemiddel, hormoner eller kirurgi. Ulike personer vil ha behov for ulike former for kjønnsbekreftende behandling.

Kjønnsdysfori

Ubehag på grunn av manglende samsvar mellom kjønnsidentitet og registrert kjønn etter fødsel.

Kjønnsinkongruens

En tilstand der tildelt kjønn etter fødsel ikke samsvarer med kjønnsidentitet.

Transkvinne

Person med kvinnelig identitet som ble registrert som mann etter fødsel.

Transmann

Person med mannlig identitet som ble registrert som kvinne etter fødsel.

Transperson

Å identifisere seg som en annen kjønnskategori enn den man ble registrert som etter fødsel.

Tucking

Teknikker for å få flatere skritt for personer med penis.

Del på: