4.1. Grunnregler for helsepersonell

Publisert: 19.04.2021

Her følger noen grunnleggende prinsipper helsepersonell bør jobbe ut ifra.

1. Respekt for pasienter med ikke-normative kropper og kjønnsidentiteter. Mange ikke-kjønnsnormative mennesker har dårlige erfaringer med helsevesenet fordi man tidligere har opplevd latterliggjøring, å ikke bli trodd eller å ikke bli tatt seriøst. Grunnleggende menneskelig respekt er essensielt for at man skal kunne få tillit.

2. Ikke sykeliggjør forskjeller i kjønnsidentitet, kropp eller uttrykk. Å ha et uttrykk eller en identitet som ikke er gjennomsnittlig er en del av et positivt mangfold og sier ingenting om pasientens helse i seg selv.

3. Yt omsorg og gi behandling som bekrefter pasienters kjønnsidentiteter og reduserer plager ved kjønnsdysfori når slike er til stede. Om ikke helsepersonell selv har denne kompetansen må man henvise til kolleger som har den.

4. Tilegn deg ny kunnskap av hensyn til transpersoner, ikke-kjønnsnormative og intersexpersoner, inkludert deres behov for helsetjenester.

5. Tilpass løsninger etter pasientens behov. Hva er pasienten sine mål? Hvordan kan man redusere pasientens kjønnsdysforiske plager? Hvilke kjønnsuttrykk ønsker man å ha?

6. Bidra til å lette tilgang til omsorg og ønsket behandling.

7. Sørg for pasientenes informerte samtykke før behandling.

8. Sørg for kontinuitet i omsorgen og behandlingen.

9. Vær forberedt på å støtte og være talsperson for pasienter overfor deres familier og overfor omgivelser i deres liv, som for eksempel skole, arbeidsplass eller fritidsarenaer.

Neste delkapittel tar for seg kjønnsbekreftende behandling: 4.2. Kjønnsdysfori og kjønnsbekreftende behandling

Del på: