3.3. Åpenhet som inter

Publisert: 16.04.2021

Hvilke fordeler og ulemper finnes det med å være åpen om å være intersex?

Åpenhet som inter

For noen interfolk er deres kroppslige status en viktig del av deres identitet og det kan dermed være ønskelig å være åpen, for andre kan det være noe man ikke ønske å være åpen om. Noen er også åpen om å ha en spesifikk intersexdiagnose, som for eksempel Klinefelters syndrom eller androgent insensitivitetssyndrom, men bruker ikke intersexbegrepet om seg selv. 

En del intersexpersoner vet ikke selv at de har kropper som kan anses for å være uvanlige. Andre igjen er klar over dette. Noen har kropper der intersexstatus ikke er synlig. Som ved alle andre ting ved din kropp, identitet eller medisinske historie, er det ikke noe omverdenen har rett til å vite noe om.

Eksempler på situasjoner der det kan være aktuelt å være åpen om intersexstatus er om man har en skjede som er kortere enn gjennomsnittet og ønsker å ha penetrerende sex med en partner. Da kan det være nyttig for partneren å vite at man ikke kan penetreres så dypt. Et annet eksempel kan være om man ikke har mulighet til eller ønske om å lage barn.

Noen intersexpersoner velger også å være åpne for å kunne dele historier om kjønnskorrigerende behandling som har blitt utført på de med manglende samtykke eller med samtykke basert på dårlig eller feilaktig grunnlag. Det finnes en internasjonal intersexbevegelse som jobber for å stoppe kjønnskorrigerende behandling som ikke er medisinsk nødvendig, der mange har valgt å være åpne om historiene sine. Den største er den globale organisasjonen Organisation Intersex International (OII). Under følger et klipp fra den USA-baserte organisasjonen Intersex Youth Advocacy Group der fire intersexpersoner snakker om sine erfaringer:

Som intersex er det viktig å huske at man aldri er forpliktet til å forklare seg, forsvare seg eller utlevere informasjon om eget liv man ikke er 100% komfortabel med å oppgi. Det er ingen andre som har noe med verken hvordan kroppen din ser ut eller hva slag behandling du har eller ikke har gjennomgått. Når man bryter normen kan disse forventningene man møter fremstå som «naturlig» også for en selv. Du har like mye rett på privatliv, kroppslig autonomi og råderett over eget liv som alle andre. Det er en selvfølgelighet, men det må fortsatt sies, fordi realiteten er at mange møter en forventninger om at «annerledeshet» skal forklares og forsvares. Du har lov til å sette grenser og ikke svare når spørsmål oppleves som invaderende!

Neste kapittel handler om helse: Kapittel 4: Helse. Om du er interessert i å lese mer om helse og intersex, anbefales særlig delkapittel 4.5. Kjønnskorrigerende medisinske inngrep – ikke selvvalgt

Del på: