3. Intersex

Publisert: 16.04.2021

Intersex, eller interkjønn, er et paraplybegrep for alle som er født med ikke-normative kjønnskarakteristikker. I dette kapittelet får du en innføring i hva intersex er.

Intersexflagget blir brukt av intersexorganisasjoner for å synliggjøre intersex.

I første delkapittel får du vite mer om hva intersex er: 3.1. Hva er intersex?

Om du leter etter informasjon om ikke-samtykkende kjønnskorrigerende behandling, så er dette i kapittel 4 om helse: 4.5. Kjønnskorrigerende medisinske inngrep– ikke selvvalgt

Del på: