Kjønnsmangfold i skolen- brosjyre

Kjønnsmangfold i skolen kan i tillegg til å leses som digital veileder, leses i pdf eller bestilles i trykt brosjyre.

Skolen skal tilby like muligheter for faglig og sosial utvikling for alle elever, uavhengig av elevenes kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk.

Dette heftet setter søkelys på hvordan usynliggjøring, diskriminering eller mobbing kan føre til at transfobi eller trange normer for kjønn står i veien for et trygt skolemiljø og god faglig utvikling, samtidig som det gir konkrete forslag til hvordan man kan skape en tryggere skolehverdag for elever som utfordrer kjønnsnormer.

Heftet Kjønnsmangfold i skolen- tips til lærere og andre skoleansatte kan bestilles ved å sende en henvendelse til skeivkunnskap@friosloviken.no !


Du kan også lese brosjyren i pdf.

eller lese den som digital, klikkbar, digital veileder i vårt ressursbibiliotek.

Del på: