Kjønnsmangfold i skolen

Skolen skal tilby like muligheter for faglig og sosial utvikling for alle elever, uavhengig av elevenes kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. Veilederen gir en introduksjon til hvordan mangel på kunnskap kan føre til transfobi eller trange normer for kjønn og kan stå i veien for et trygt skolemiljø og god faglig utvikling.

Del på: