Van der Ros, Janneke & Mona Renolen (2013) Alskens folk: levekår, livssituasjon og livskvalitet for personer med kjønnsidentitetstematikk. Hamar: Likestillingssenteret.

Publisert: 06.04.2021

Van der Ros, Janneke & Mona Renolen (2013) Alskens folk: levekår, livssituasjon og livskvalitet for personer med kjønnsidentitetstematikk. Hamar: Likestillingssenteret.