Likestillings og diskrimineringsloven (2017). Lov om likestilling og forbud mot diskriminering – (LOV-2017-06-16-51 Lest 21.05.2021.

Publisert: 21.05.2021

Likestillings og diskrimineringsloven (2017). Lov om likestilling og forbud mot diskriminering – (LOV-2017-06-16-51 Lest 21.05.2021.