Refleksjonsoppgave om normer som skal inn mellom Hva er normer og normer ofr kjønn og seksualitet

Publisert: 18.03.2021

Inkluderende arbeidsliv Refleksjonsoppgave om normer som skal inn mellom Hva er normer og normer ofr kjønn og seksualitet