Alternativ 2 Del 2 Visste du 6

Publisert: 14.02.2022

Oslo Pride sin historie går tilbake til 27. juni 1974, da en gruppe skeive arrangerte den første offentlige markeringen av Stonewall-opprøret. Markeringen samlet 250 personer på Universitetsplassen i Oslo . Det første offisielle arrangementet med parade fant sted i 1982, og siden har festivalen vokst i omfang. I løpet av 1990-årene ble festivalen utvidet til […]

Foto: Martin Fjellanger / Oslo Pride

Oslo Pride sin historie går tilbake til 27. juni 1974, da en gruppe skeive arrangerte den første offentlige markeringen av Stonewall-opprøret. Markeringen samlet 250 personer på Universitetsplassen i Oslo . Det første offisielle arrangementet med parade fant sted i 1982, og siden har festivalen vokst i omfang. I løpet av 1990-årene ble festivalen utvidet til ti dager – med seminarer, foredrag, debatter, konserter og fester på ulike steder i Oslo. I 2019 samlet pride paraden i Oslo over 50 000 mennesker, og over 275 000 heiet fra siden

I Norge er det gjort store fremskritt når det gjelder avkriminalisering, å jobbe mot sykeliggjøring, og for diskrimineringsvern og rettigheter for de av oss som bryter med normer for kjønn og seksualitet. Det er likevel ikke så lenge siden homofili både ble sett på som noe kriminelt og sykelig, og veldig kort tid siden transpersoner fikk rett til å endre juridisk kjønn uten krav om steriliserende medisinske inngrep.

Normer for kjønn og seksualitet har endret seg mye de siste 50 årene, og er fortsatt i endring. Og selv om mye har blitt bedre, har vi fremdeles en vei å gå. 

Nasjonale og internasjonale helse- og levekårsundersøkelser viser at lhbt-personer er overrepresentert når det gjelder mobbing, rus, psykisk uhelse og suicidalitet.

Med dette kurset ønsker vi at du blir med på å gjøre en forskjell slik at alle kan leve som den de er uten frykt for å bli diskriminert, trakassert eller utsatt for vold på grunn av hvem de er.

I neste del av kurset går vi nærmere inn på hvordan normer for kjønn og seksualitet kan skape forskjellsbehandling og diskriminering.

 

  • 1950 – Det Norske forbundet av 1948 blir stiftet (i dag Foreningen FRI)
  • 1969 – Stonewallopprøret i New York, USA
  • 1972 – Homofili blir avkriminalisert
  • 1974 – Første Pride markering i Oslo finner sted
  • 1977 – Homofili blir fjernet som en diagnose fra Norsk Psykiatrisk Forening
  • 1982 – Homofili blir fjernet som sykdomsdiagnose av Sosialdepartementet
  • 1993 – Partnerskapsloven trår i kraft
  • 2009 – Ekteskapsloven trår i kraft
  • 2014 – Ny lov som forbyr diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.
  • 2016 – Lov om endring av juridisk kjønn trår i kraft