Alternativ 2 Del 2 Visste du 4

Publisert: 11.02.2022

I 2014 fikk Norge en ny diskrimineringslov som beskytter mot diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Loven ble senere erstattet av felles diskrimineringslov i 2018, som skal beskytte mot diskriminering på grunn av blant annet kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlig forhold ved en person. […]

Foto: Skeiv Ungdom / Eirik Rise

I 2014 fikk Norge en ny diskrimineringslov som beskytter mot diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Loven ble senere erstattet av felles diskrimineringslov i 2018, som skal beskytte mot diskriminering på grunn av blant annet kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlig forhold ved en person.

Hvilket år ble det lov å endre juridisk kjønn i Norge uten medisinsk behandling? 

  • 1979
  • 1998
  • 2016