Alternativ 2 Del 2 Visste du 3

Publisert: 11.02.2022

Samkjønna par fikk i 1993 rett til å inngå partnerskap, som ga noen av de samme rettighetene og pliktene som ulikekjønnede par fikk gjennom ekteskap. Unntak var blant annet adopsjon og mulighet til å gifte seg i kirken. I 2009 trådte den nye ekteskapsloven i kraft. Loven likestilte samkjønna par med ulikekjønnede par med tanke […]

Foto: Skeivt arkiv, LLH Bergen og Hordalands arkiv

Samkjønna par fikk i 1993 rett til å inngå partnerskap, som ga noen av de samme rettighetene og pliktene som ulikekjønnede par fikk gjennom ekteskap. Unntak var blant annet adopsjon og mulighet til å gifte seg i kirken. I 2009 trådte den nye ekteskapsloven i kraft. Loven likestilte samkjønna par med ulikekjønnede par med tanke på adopsjon og rett til assistert befruktning.

I 2019 var det kun 26 land i verden som tillater samkjønna par å gifte seg.

Når innførte Norge diskrimineringsvern på bakgrunn av seksuell orientering, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet?

  • 2014 
  • 2019 
  • 1988