Kapittel 5: Tucking og binding

Publisert: 16.04.2021

Noen elever kan ønske å skjule bryster eller penis/ testikler. Dette kan gjøres ved hjelp av teknikker som kalles tucking og binding. Det er viktig at voksne som jobber i skolen vet noe om dette slik at de kan tilrettelegge for disse elevene.

Tucking er noe enkelte med penis gjør for å få skrittet til å se flatere ut. Elever som synes det er vanskelig at andre kan se at de har penis og testikler kan oppleve aktiviteter der man har på trange eller lite klær som særlig vanskelige. Noen elever kan ønske å ikke delta i aktiviteter som bading eller yoga, eller kan trenge å vite om aktiviteten på forhånd slik at de kan forberede seg.

Binding er å få overkroppen til å framstå flatere på personer med bryster. Det er generelt slitsomt for elevene å binde en hel skoledag. Elever som binder kan bli mindre fokuserte eller føle på ubehag mot slutten av skoledagen. Binding kan også gjøre det utfordrende å gjennomføre enkelte aktiviteter på skolen. En del fysiske øvelser i kroppsøving vil for eksempel være utfordrende fordi brystkassa ikke kan utvide seg nok.

Tips for å ivareta elever som bruker tucking eller binding på en god måte:

  • Spør elevene hva de selv er komfortable med å gjøre, og lag en plan ut ifra det. Er det spesifikke aktiviteter eleven ikke ønsker å være med på, eller som eleven er mer komfortabel med enn andre?
  • Er eleven komfortabel med å trene uten binder eller tucking dersom eleven får trene på et privat treningsrom?
  • Trenger eleven flere pauser?

For mange elever som er trans kan enkelte former for trening gi fysiske effekter som gir eleven et kjønnsuttrykk eleven er mer komfortabel med. Tilrettelagt trening kan være mer motiverende for elever som er trans dersom den har en ønsket kjønnsbekreftende effekt. Et eksempel kan være vektløfting for elever med en maskulin kjønnsidentitet.

Del på: