Kapittel 2: Å ivareta kjønnskreative barn og ungdom

Publisert: 16.04.2021

Elever som bryter med forventninger til kjønn og seksualitet kan være ekstra sårbare i møte med voksenpersoner. Som skoleansatt kan man være en trygg voksenperson som åpner opp rom for elever til å fortelle om seg selv, men det forutsetter at man har verktøy for å møte eleven på en god måte.

Elever som bryter med forventninger til kjønn og seksualitet har ofte opplevd negative tilbakemeldinger eller sanksjoner på hvem de er. Ofte kan de være på vakt fordi de forventer å bli møtt med dårlige holdninger eller lite kunnskap. Eleven kan ha opplevd at en kompis bruker homo som skjellsord, at en voksen forteller en gutt at han ikke kan bruke sminke, eller et blikk som forteller ei jente at hun er “for guttete”.

Alle mennesker, derav også elever, har et grunnleggende behov for å oppleve å bli respektert og anerkjent for den vi er. Elever som bryter med normer for kjønn har behov for å bli respektert og anerkjent for hvordan de identifiserer seg og ønsker å uttrykke seg. Om du er usikker på hvordan en elev identifiserer seg, spør åpne spørsmål som samtidig ikke er for invaderende.

  • “Hvordan vil du at jeg skal omtale deg?”
  • “Hvilket pronomen foretrekker du at andre bruker om deg?” (han/hun/hen/de osv.)
  • “Føles det greit når andre sier han / hun om deg?”

Vi er alle mennesker som gjør feil og sier lite gjennomtenkte utsagn innimellom. Å prøve å forklare hvorfor man sa noe dumt kan ofte bli tolket som et forsøk på bortforklaring, og kan derfor få det til å virke som om man ikke mente unnskyldninga. “Unnskyld” står dermed ofte sterkere alene.

 

Foto: Janko Ferlic

Del på: