Kapittel 1: Kjønnsnormer i klasserommet

Publisert: 16.04.2021

Foto: Tamarcus Brown

Hvorfor er det for eksempel et heterofilt par som illustrerer teksten om kjærlighet, eller en kvinne på bildet av noen som sminker? Lærere har ansvar for å stille kritiske spørsmålstegn ved stereotypiske eller problematiske forestillinger om kjønn når dette dukker opp i læremidler, tekstutdrag, videoklipp eller andre medier man bruker i undervisning.

Kjønnsnormer gjennomsyrer samfunnet, inkludert medier elevene følger og lærebøker elevene bruker i skolen. Stereotypiske forestillinger om kjønn eksisterer også blant både elever og lærere. I et klasserom bør stereotypiske påstander utfordres. Lærere kan utfordre stereotypier selv, eller oppfordre til refleksjon fra elevene sin side. En kommentarer fra lærer om at «noen opplever det sånn som du sier, mens andre opplever det på andre måter» åpner samtalen for andre perspektiver og sannheter uten at eleven blir irettesatt. Dersom elevene kommer med kommentarer som har sexistiske, homofobiske eller transfobiske implikasjoner må elevene utfordres på hvorfor de mener det de mener. Ved å ha en normkritisk tilnærming kan lærere og andre skoleansatte skape større handlingsrom og et mer inkluderende skolemiljø for elever som bryter med normer for kjønn.

 

Foto: Tamarcus Brown

Del på: