Veier til inkluderende eldreomsorg

Eldre lesbiske, homofile, bifile, trans- og interkjønnpersoner (LHBTI-personer) har rett til god og inkluderende eldreomsorg. Mye tyder på at ansatte i helse- og omsorgstjenestene trenger økt kompetanse om eldre skeive personers liv og historie for å kunne gi nettopp god og inkluderende eldreomsorg.

Tegning som viser en eldre person med skulderlangt grått hår som står i en rosamalt gangvei og ser tenksomt på en tavle. På tavla henger en flyer med teksten "Sommerfest - mat, bar, dans show, kom!"

Forsiden til «Veier til inkluderende eldreomsorg». Illustrasjon fra Bitte Anderssons grafiske roman «I slutet av regnbågen» (2017).

«Veier til inkluderende eldreomsorg – Skeive perspektiv» kan bestilles for 100 kroner. Boken kan og lastes ned som pdf

Boken gir nyttig kunnskap om hvordan du som jobber i eldreomsorgen kan møte mennesker på en ikke-diskriminerende og inkluderende måte. Målet er å bidra med  kunnskap om normer, kjønn og seksualitet, og aldringsvilkår for eldre lesbiske, homofile, bifile og trans- og interkjønnpersoner. Boken gir tilgang til praksisnære refleksjonsoppgaver, tips og råd for inkluderende og normbevisste møter i eldreomsorgen.

Del på: