Kjønnsportalen

Hva er kjønn, egentlig? Er det kroppslige trekk som gjør en mann til en mann? Hvordan vet vi da hvem som er menn når vi har på oss klær? Hvordan påvirker normer og forventninger hvordan vi oppfatter vårt eget kjønn? Og hva betyr egentlig begreper som intersex, kjønnsinkongruens, cis og trans, binær og ikke-binær?

kjønnsnormer

Del på: