Veiledere, ordlister og brosjyrer

Publisert: 12.02.2021

Denne siden samler faglige veiledere og nettressurser som har relevans for arbeid og kompetanseheving innen kjønns- og seksualitetsmangfold.

Skeiv og voldsutstatt?- Veileder om vold i nære relasjoner og lhbti:
Skeive er like voldsutsatt som andre, men oppsøker hjelpetjenesten i mindre grad. Av den grunn har likestillingssenteret KUN utviklet en veileder om vold i nære relasjoner og lhbti.

Bufdirs LHBTI-veileder:
På disse sidene har Bufdir samlet mye nyttig stoff om seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika. Siden inneholder statistikk, ordliste og tips til en mer inkluderende praksis, både på skolen, i idrett og i kommunen.

Bufdirs veileder om aktivitets- og redegjørelsesplikten:
Arbeidsgivere i private og offentlige virksomheter og offentlige myndigheter har fra 2020 fått en styrket plikt til arbeide med likestilling og ikke-diskriminering. Dette kalles aktivitets- og redegjørelsespliktene (ARP). Denne veilederen viser hvordan dette skal gjøres.

Skeiv Ungdoms brosjyrer:
Det finnes mange bra brosjyrer og andre ressurser om skeive temaer, som å bryte med kjønnsnormer, skeiv sex og psykisk helse. Her kan du lese de som Skeiv Ungdom har laget eller har vært involvert i.

Skeiv Ungdoms ordliste Skeiv fra A-Å:
Ordliste med ord og uttrykk som kan være greit å kjenne til.

Bufdirs Lhbtiq- ordliste:
Bufdir sin ordliste med ord og uttrykk innenfor kjønns- og seksualitetsmangfold.

Bufdirs statistikk og analyse innenfor kjønns- og seksualitetsmangfold:
Her får du god oversikt over hvordan det står stilt med holdninger, familieliv, levekår, arbeidsliv mm.

Transmenn og helse- Hvordan kan helsearbeidere legge til rette for gode pasientmøter?
I denne brosjyren oppsummeres de viktigste funnene fra Reform og Foreningen FRI sitt samarbeidsprosjekt. Brosjyren gir også råd til helsearbeidere om hvordan de bør forholde seg i møte med transmenn som pasienter.

Del på: