Organisasjoner og kompetansepartnere

Publisert: 08.04.2021

Det finnes flere aktører som jobber innenfor kjønns- og seksualitetsmangfold. Flere av disse kan gi informasjon og har også ulike hjelpe- og samtaletilbud.

Foreningen FRI- Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
Foreningen FRI er den største og eldste lhbt- organisasjonen i Norge. FRI jobber for likestilling og mot diskriminering av personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet i Norge og i resten av verden. Skeiv kunnskap er en del av FRI Oslo Viken.

FRI Oslo og Viken
FRI Oslo og Viken er Foreningen FRI sitt fylkeslag. Skeiv kunnskap og denne plattformen er en del av FRI Oslo og Viken sitt arbeid. Ved siden av Skeiv kunnskap og kompetanseheving, driver FRI Oslo og Viken nesten 30 aktivitetsgrupper, er eier av Oslo Pride, Drammen Pride og Jessheim Pride, og driver Regnbuetelefonen.

Regnbuetelefonen
Regnbuetelefonen er et frivillig telefonvenn-tilbud for voksne, skeive (lesbiske, homofile, bi/pan, interpersoner eller transpersoner). Målet med Regnbuetelefonen er å skape gode samtaler med voksne skeive mennesker og å motvirke ensomhet. Regnbuetelefonen koordineres av FRI Oslo og Viken, og drives i samarbeid av FRI OV, Skeiv Verden Oslo og Viken, Forbundet for Transpersoner i Norge, HivNorge, og Bamseklubben.

Skeiv Ungdom:
Skeiv Ungdom er en ungdomsorganisasjon for alle under 30 år som er for mangfold og mot diskriminering.
Organisasjonen er en medlemsorganisasjon for homofile, bifile, lesbiske, trans- og skeiv ungdom. Skeiv Ungdom er ungdomsorganisasjonen til FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Skeiv Verden:
Skeiv Verden er en nasjonal interesseorganisasjon for LHBTIQ+ personer med minoritetsbakgrunn. Vi er en selvstendig, religiøst og partipolitisk uavhengig organisasjon som jobber målrettet for et samfunn der alle, uavhengig av sin etniske eller religiøse opprinnelse, kan leve ut sin seksuelle orientering

Salam:
Salam er en frivillig organisasjon som fremmer et inkluderende og trygt miljø for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, og/eller andre ikke-kjønnsnormative med muslimsk bakgrunn i Norge.

Garmeres:
Garmeres is an organisation by and for queer Sámi across the borders. Garmeres work for queer Sámi rights, opportunities and visibility in all of Sápmi.

Skeivt kristent nettverk:
Skeivt kristent nettverk (SKN) er et nettverk av LHBT-personer og støttespillere hvor mange har bakgrunn fra og/eller tilhørighet til pinsekarismatiske og andre frikirkelige menigheter og sammenhenger.

PKI- Pasientorganisasjonen for Kjønnsinkongruens:
PKI er en  pasientorganisasjon for personer med kjønnsinkongruens og deres familie og nære. PKI har som formål å jobbe for et helhetlig, forsvarlig og tilgjengelig helsetilbud for alle som lever med kjønnsinkongruens i Norge.

Ichatten.no
Ichatten er en chattetjeneste hvor både fagfolk, ungdom og andre kan chatte om kjønn og kjønnsidentitet med trygge fagfolk som har sexologisk videreutdanning eller transkompetanse.

Ungdomstelefonen:
Ungdomstelefonen er Skeiv Ungdoms telefon-, chat- og meldingstjeneste, hvor unge svarer unge på spørsmål om seksualitet, kjønn, identitet, følelser, forelskelse, og aktivitetstilbud.

Helseutvalget:
Helseutvalget arbeider helsefremmende og sykdomsforebyggende for bedre seksuell og psykisk helse.

Youchat:
Youchat er Helseutvalgets anonyme samtaletilbud via chat. Samtaletilbudet drives av unge voksne frivillige i Helseutvalget.

Stiftelsen Stensveen
Stiftelsens formål er å bidra til bedre helse og livskvalitet for mennesker med utfordringer ved kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering, samt støtte deres pårørende og andre berørte.

Dette oppnås gjennom lavterskeltilbud, kompetanseheving og ved å bidra til kunnskapsutvikling og forskning.

Balansekunst
Foreningen Balansekunst er et samarbeid mellom over 100 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv. Foreningen er dermed en pådriver for likestilling og mangfold knyttet til blant annet kjønn, kjønnsidentitet- og uttrykk, seksuell orientering, etnisitet, funksjonsevne, alder og klassebakgrunn.

Del på: