Forskning

Publisert: 12.02.2021

Denne siden gir en god oversikt over relevante forskningsrapporter og utredninger.

Seksuell orientering, kjønnsmangfold og levekår. Resultater fra spørreundersøkelsen 2020.
Utgivelsesår: 2021
Forfattere: Anderssen, Norman; Eggebø, Helga; Stubberud, Elisabeth; Holmelid, Øystein

Interkjønn og variasjon i kroppslig kjønnsutvikling – Refleksjoner om identitet, politikk og helsetilbud
Utgivelsesår: 2021
Forfattere: Fredrik Langeland, Helga Eggebø, Norman Anderssen, Elisabeth Stubberud

Holdninger til lhbtiq-personer i 2017- Bufdir
Utgivelsesår: 2020
Forfattere: Barne-, ungdoms og familiedirektoratet

Skeive barn og unge i barnevernet, Sintef, NTNU Samfunnsforskning
Utgivelsesår: 2020
Forfattere: Veronika Paulsen, Stina Svendsen, Gunhild Tøndel, Jannike Kaasbøll, Marian Ådnanes, Kristin Thaulow, Trude Midtgård.

Livssituasjonen for personer med variasjon i kroppslig kjønnsutvikling i Norge, Oslo Universitetssykehus
Utgivelsesår: 2019
Forfattere: Kristin Billaud Feragen, Charlotte Heggeli, Anne Wæhre

Skeive livsløp- En kvalitativ studie av levekår og sammensatte identiteter blant LHBTIS-personer i Norge.
Utgivelsesår: 2019

Forfattere: Eggebø, H., Stubberud, E og Andersen.

Levekår blant skeive med innvandrerbakgrunn i Norge
Utgivelsesår: 2018
Forfattere: Helga Eggebø, Elisabeth Stubberud og Henrik Karlstrøm

Den eneste skeive i bygda- Unge lhbt-personers bruk av kommunale helsetjenester
Utgivelsesår: 2018
Forfattere: Elisabeth Stubberud, Lin Prøitz og Hasti Hamidiasl

Seksuell orientering og levekår, Uni Helse
Utgivelsesår: 2013
Forfattere: Norman Anderssen og Kirsti Malterud (red.)

Usynlig og selvlysende- Å være lesbisk, homofil, bifil eller transperson med nedsatt funksjonsevne
Utgivelsesår: 2012
Forfattere: Arne Backer Grønningsæter og Hilde Haualand, Fafo

Del på: