Forskning

Publisert: 12.02.2021

Denne siden gir en god oversikt over relevante forskningsrapporter og utredninger.

Forside på rapporten likeverdig helsehjelp for personer med kjønnsinkongruens. Gul forside med svart tekst og logoen til Nordlandsforskning.

Likeverdig helsehjelp for personer med kjønnsinkongruens
Utgivelsesår: 2023
Forfattere: Fredrik Langeland, Marianne Gulli og Birgitte Rigtrup-Lindeman

Coverside til rapporten Erfaringer med konverteringsterapi blant skeive. Lyseblå bakgrunn med svart tekst og logoen til Nordlandsforskning.

Erfaringer med konverteringsterapi blant skeive
Utgivelsesår: 2023
Forfattere: Fredrik Langeland, Line Alice Ytrehus og Birgitte Rigtrup-Lindeman

Ung i Oslo 2023
Utgivelsesår: 2023
Forfatter: Anders Bakken

Ytringsklimaet for skeive på Facebook og Twitter
Utgivelsesår: 2023
Forfattere: Analyse & Tall, på vegne av Amnesty International og FRI

Seksuell orientering, kjønnsmangfold og levekår. Resultater fra spørreundersøkelsen 2020.
Utgivelsesår: 2021
Forfattere: Anderssen, Norman; Eggebø, Helga; Stubberud, Elisabeth; Holmelid, Øystein

Interkjønn og variasjon i kroppslig kjønnsutvikling – Refleksjoner om identitet, politikk og helsetilbud
Utgivelsesår: 2021
Forfattere: Fredrik Langeland, Helga Eggebø, Norman Anderssen, Elisabeth Stubberud

Holdninger til lhbtiq-personer i 2017- Bufdir
Utgivelsesår: 2020
Forfattere: Barne-, ungdoms og familiedirektoratet

Skeive barn og unge i barnevernet, Sintef, NTNU Samfunnsforskning
Utgivelsesår: 2020
Forfattere: Veronika Paulsen, Stina Svendsen, Gunhild Tøndel, Jannike Kaasbøll, Marian Ådnanes, Kristin Thaulow, Trude Midtgård.

Livssituasjonen for personer med variasjon i kroppslig kjønnsutvikling i Norge, Oslo Universitetssykehus
Utgivelsesår: 2019
Forfattere: Kristin Billaud Feragen, Charlotte Heggeli, Anne Wæhre

Skeive livsløp- En kvalitativ studie av levekår og sammensatte identiteter blant LHBTIS-personer i Norge.
Utgivelsesår: 2019

Forfattere: Eggebø, H., Stubberud, E og Andersen.

Levekår blant skeive med innvandrerbakgrunn i Norge
Utgivelsesår: 2018
Forfattere: Helga Eggebø, Elisabeth Stubberud og Henrik Karlstrøm

Den eneste skeive i bygda- Unge lhbt-personers bruk av kommunale helsetjenester
Utgivelsesår: 2018
Forfattere: Elisabeth Stubberud, Lin Prøitz og Hasti Hamidiasl

Coverside av masteroppgaven The silence in Sápmi - and the queer Sami breaking it. Tittelen står i svart tekst på hvit bakgrunn over et bilde av et flagg som kombinerer både regnbuestriper og sirkelen fra det samiske flagget

The Silence in Sápmi – and the queer Sami breaking it
Utgivelsesår: 2014
Ane Hedvig Heidrunnsdotter Løvold

Seksuell orientering og levekår, Uni Helse
Utgivelsesår: 2013
Forfattere: Norman Anderssen og Kirsti Malterud (red.)

Usynlig og selvlysende- Å være lesbisk, homofil, bifil eller transperson med nedsatt funksjonsevne
Utgivelsesår: 2012
Forfattere: Arne Backer Grønningsæter og Hilde Haualand, Fafo

Del på: