Nettkurs

Publisert: 07.05.2021

Denne siden gir en oversikt over nettkurs som er aktuelle for deg som vil øke din kompetanse om normer, kjønns- og seksualitetsmangfold.

E-læringsverktøy for sykepleiere og helsepersonell om likeverdige helsetjenester til transpersoner
​Forskning viser og at transpersoner opplever mer diskriminering i møte med helsevesenet og at de har mindre tillit til helsevesenet sammenlignet med majoritetsbefolkningen. Likestillingssenteret KUN har i samarbeid med Turid Saursaunet, sykepleier ved Levanger Sykehus, utarbeidet et nettkurs om likeverdige helsetjenester for transpersoner rettet mot sykepleiere og annet helsepersonell.

Likestillingssentrenes nettskole:
Likestillingssentrene tilbyr ulike, gratis nettkurs som er relavante for å forstå hvordan vi ubevisst påvirkes av normer og hvordan man gjennom ny kunnskap i større grad er rusta til å tilby likeverdige og ikke-diskriminerende tjenester.

Del på: