Handlingsplaner

Publisert: 29.04.2021

Det finnes flere handlingsplaner for kjønns- og seksualitetsmangfold, både på nasjonalt nivå og på kommunenivå. Handlingsplaner er viktige for å styrke rettigheter og kunnskapen om kjønns- og seksualitetsmangfold. Handlingsplanene kan være til inspirasjon for kommuner som skal utvikle egen handlingsplan.

Nasjonale handlingsplaner

Trygghet, mangfold, åpenhet
Regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk 2017-2020
Barne- og likestillingsdepartementet

Snakk om det!
Strategi for seksuell helse (2017-2022)
Helse- og omsorgsdepartementet

Oslo

Del på: