Hva er minoritetsstress?

Man blir ikke syk av å være skeiv, men å oppleve stressende situasjoner knyttet til sin egen identitet over tid har negative konsekvenser for psykisk og fysisk helse.

Man trenger ikke selv å ha opplevd bli utsatt for hatvold, diskriminering eller trakassering, det er nok at man kjenner til at den gruppen man tilhører er utsatt for dette. Dette kalles minoritetsstress, og kan ramme alle minoriteter. I våre kurs jobber vi med minoritets- og majoritetsperspektiver. Du lærer om minoritetsstress og hvordan man kan tilrettelegge på arbeidsplassen eller tjenesten for å motvirke dette.

Om man ikke opplever det som trygt å være seg selv kan man oppleve stress i forbindelse med å møte offentlige tjenester. Dette påvirker tilliten og hindrer grunnprinsippet om likeverdige tjenester. Derfor må vi jobbe for at alle opplever at det er trygt å være seg selv, om det er i møte med arbeidsplassen, helsevesenet, skolen eller andre offentlige tjenester. For å gjøre noe med dette må vi øke kompetansen om minoritetsgrupper på arbeidsplasser og i offentlige tjenester, gjøre mennesker bevisst på egne holdninger og hvordan negative holdninger kan føre til diskriminering.

Del på: