Refleksjonsoppgave om normer

Publisert: 19.03.2021

Inkluderende arbeidsliv Refleksjonsoppgave om normer I denne leksjonen skal du gjøre en refleksjonsoppgave. Oppgavens hensikt er at du skal tenke på hva egentlig normer kan innebære og hvordan de påvirker oss. Oppgaven vil få deg til å reflektere over hvilke normer du bryter med og hvilke normer du følger. Oppgaven introduserer at samfunnet preges av […]

I denne leksjonen skal du gjøre en refleksjonsoppgave.

Oppgavens hensikt er at du skal tenke på hva egentlig normer kan innebære og hvordan de påvirker oss. Oppgaven vil få deg til å reflektere over hvilke normer du bryter med og hvilke normer du følger. Oppgaven introduserer at samfunnet preges av ulike normer for kjønn og seksualitet, og dette går vi nærmere inn på i neste leksjon.

Du starter oppgaven ved å trykke på oppgaven under denne teksten.